Förbundet för statistiker inom landsvägslöpning / Målsättning

Att ta fram giltiga kriterier för landsvägsrekord
och att upprätthålla en förteckning över giltiga landsvägsvärldsrekord på de standardiserade sträckorna.

Att verka för kommunikation och utbyte av information gällande landsvägslöpning.

Grundande Medlemmar

Arbetsgrupper

ARRS Koordinator

Andy Milroy hjälper till att koordinera aktiviteterna i de olika arbetsgrupperna, underlättar intern kommunikation och utgör ett gränssnitt till organisationer utom ARRS.

ARRS Medlemmar

Vem som helst som är intresserad att understödja och föra ARRS mål och syfte vidare är välkommen att bli medlem. Den enda medlemskravet är att du bidrar och aktivt medverkar till ARRS på något sätt. Detta kan tex vara skicka resultat, bidra till de olika listor som upprätthålls av ARRS, marknadsföra ARRS mål genom artiklar och publikationer eller att hjälpa till med några av de dagliga uppgifter som syftar till att göra ARRS till en levande organisation. Ta kontakt med ARRS koordinator Andy Milroy om du har intresse av att bli medlem.

ARRS medlemmar är välkomna att delta i de arbetsgrupper som passar deras intressen. Se ovan för kontaktpersoner till de olika grupperna. Detta är ARBETSgrupper och dess deltagare förväntas bidra till gruppens prestationer.

Både arrangörer och enskilda personer är välkomna att bli medlemmar i ARRS. Klicka här för detaljer för vad som förväntas av arrangörsmedlemmar och en lista med arrangörsmedlemmar.

Beakta att medlemmar som medverkar till att störa eller hindrar arbetsgrupper, projekt eller ARRS mål kan fråntas sitt medlemskap - vilket betyder att de kommer att uteslutas från den interna mailing-listan och kommer inte längre att erhålla ARRS newsletter.