Asociácia štatistikov cestných behov / Ciele

Ustanovit platné kritériá pre uznávanie rekordov dosiahnutých na ceste
a zostavovat listinu svetových rekordov v behoch na štandardné vzdialenosti.

Podporovat komunikáciu a výmenu informácií ohladom cestných behov.

Zakladajúci clenovia

Pracovné skupiny

ARRS Koordinátor

Andy Milroy slúži ako pomocný koordinátor aktivít rôznych pracovných skupín, zabezpecuje komunikáciu medzi clenmi asociácie a komunikáciu s inými organizáciami.

ARRS Clenovia

Každý kto sa zaujíma o definované ciele asociácie sa môže stat jej clenom. Jedinou požiadavkou clenstva je prispiet nejakým spôsobom k cinnosti asociácie. Môže sa jednat o poskytnutie výsledkov cestných behov, príspevok pri zostavovaní rôznych rebríckov, o podporu cielov asociácie prostredníctvom clánkov alebo publikácií alebo pomoc s každodennými úlohami v rámci asociácie s cielom prispiet k jej životaschopnosti. Kontaktujte Andy Milroy-a ak sa chcete pripojit k ARRS.

Clenovia ARRS sú pozývaný k spolupráci v rámci pracovných skupín podla ich záujmu. Kontakty na jednotlivé pracovné skupiny sú uvedené vyššie. Pracovné skupiny sú tvorené s ohladom na ich zameranie a od ich clenov sa ocakáva príspevok k efektívnej cinnosti.

Jednotlivé cestné behy sa tiež môžu stat clenmi ARRS. Kliknite sem pre informácie, co sa ocakáva od takéhoto clena a zoznam clenov.

Poznamenávame, že clen, ktorý marí alebo narúša cinnost pracovných skupín, projekt alebo ciele asociácie, môže byt vylúcený z asociácie, to znamená, bude vyradený zo zoznamu prijímatelov vnútornej obehovej pošty a nebude dostávat ARRS elektronické noviny.