Sosejas Skriesanas Statistiku Asociacija / Merki

Noteikt kriterijus sosejas rekordu registresanai
un pastavigi atjaunot pasaules rekordu sarakstus standarta sosejas skriesanas distancem.

Veicinat sakarus un informacijas apmainu par sosejas skrejieniem.

Dibinataji

Darba grupas

ARRS Koordinators

Andy Milroy palidz koordinet dazado darba grupu aktivitates, veicina ieksejos savstarpejos sakarus un sadarbojas ar organizacijam arpus ARRS ietvariem.

ARRS Biedri

Par locekli var klut jebkurs, kuru interese atbalstit un attistit ARRS merkus. Vieniga prasiba loceklim ir jebkada veida sniegt palidzibu ARRS . To var darit iesniedzot sacensibu rezultatus, papildinot dazados sarakstus, kurus veido ARRS, attistot ARRS merkus ar rakstiem un publikacijam vai palidzot ar dazadiem ikdienas uzdevumiem, tadejadi padarot ARRS par dzivotspejigu organizaciju. Ja velaties klut par ARRS locekli, kontakteties ar Andy Milroy.

Aicinam ARRS loceklus pievienoties darba grupam atbilstosi vinu interesem. Kontakti ar ARRS darba grupam ir mineti augstak. Sis darba grupas veic realu darbu. Darba grupu locekliem ir pienakums dot ieguldijumu grupas pulinos.

Skrejieni tapat ka individualas personas var klut par ARRS locekliem. Nospiest seit, lai uzzinatu sikak par to, kas ir gaidams no "skrejieniem-locekliem" un "skrejienu-loceklu" sarakstu.

Ieverojiet, ka var izslegt loceklus, kas dezorganize vai trauce darba grupam, ARRS projektiem vai merkiem, un tas nozime, ka vinus izslegs no iekseja pasta aprites un vini nesanems ARRS biletenu.