Associatie van Statistici Wegwedstrijden / Doelstellingen

Het vaststellen van vaste criteria voor het bijhouden van records
en het bijhouden van een geldige lijst van wereldrecords van de standaard afstanden op de weg.

Bevorderen van de communicatie over en het uitwisselen van informatie met betrekking tot wegwedstrijden.

Initiatiefnemers

Werkgroepen

ARRS Co÷rdinator

Andy Milroy verzorgt de coordinatie van de activiteiten van de verschillende werkgroepen, de interne communicatie en is de contactpersoon met organisaties buiten de ARRS.

ARRS Leden

Ledereen ge´nteresseerd in het steunen en promoten van de doelen van de ARRS is welkom lid te worden. De enige voorwaarde voor lidmaatschap is dat u op enige manier bijdraagt aan de werkzaamheden van de ARRS. Dat kan door het sturen van uitslagen of bijdragen voor de verschillende lijsten bijgehouden door de ARRS, het promoten van de doelstellingen van de ARRS door artikelen en publicaties en helpen bij enkele van de de vele dagelijkse taken tot het maken van de ARRS tot een levensvatbare organisatie. Neem contact op met de ARRS co÷rdinator, Andy Milroy wanneer u lid wil worden van de ARRS.

ARRS leden worden, naar gelang hun interesse, uitgenodigd zitting te nemen in de werkgroepen. Contactpersonen van de ARRS werkgroepen staan hierboven vermeld. Deze werkgroepen leggen de nadruk op werken. Leden van de werkgroepen worden geacht bij te dragen aan de inspanningen van de betreffende groep.

Wedstrijdorganisatoren zowel als individuele personen kunnen lid worden van de ARRS. Klik hier voor details voor wat verwacht wordt van "wedstrijdleden" en de lijst "wedstrijdleden."

Leden die het werk van de groepen hinderen dan wel verstoren kan het lidmaatschap worden ontnomen. Het betekent dat zij van de interne circulatielijst worden verwijderd en niet langer de ARRS nieuwsbrief ontvangen.